Haukkakallio ja Huuhkajavuori

Släbi ry:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä Haukkakallion ja Huuhkajavuoren ”isännöinti” siirtyy Kotkan Kiipeilyseuralle.

http://www.slabi.net/